For forsikringsselskaper

Forsikringstilbyder?

Vi har i dag samarbeid med solide forsikringsselskaper og agenturer, men er stadig på jakt etter flere gode samarbeidspartnere. Dersom du ønsker å bli en forsikringstilbyder i Insaver portalen ønsker vi å komme i kontakt med deg.

Motiverte kunder

Våre anbudsskjema er utviklet, med innsikt, over tid. I fellesskap med både små og store forsikringsleverandører har vi sørget for å best mulig kartlegge kundens risiko. Hos oss får man derfor tak i mer relevant informasjon tidlig i prosessen, og møter mer motiverte kunder.

Fordeler

Ett samlet anbud til flere leverandører gjør prosessen effektiv og enkel å håndtere for bedriftskunder, noe som øker kundens motivasjon fra start.

Oversiktlig sammenligning av tilbud gjør det enklere for forsikringsleverandørene å tydeliggjøre merverdi utover pris.

Forsikringsleverandører får tilgang all nødvending informasjon ved tilbudsforespørsel. Dette gir bedre kartlagt risiko, samtidig som det er tidsbesparende.

Vil du vite mer?

Ta kontakt i dag for å diskutere muligheten for et samarbeid, så setter vi opp et møte.

+ 47 413 71 950
post@insaver.no

Å hente inn tilbud på forsikring kan være tidkrevende. Med vår digitale anbudsportal setter du raskt opp tilbudsforespørsel og innhenter tilbud fra flere leverandører, helt kostnadsfritt.

Info
Om ossForsikringsselskaper
Kontakt
+ 47 413 71 950
post@insaver.no
Sosiale Meder
LinkedInFacebook