Personvern

Personvern i Insaver AS

Personvernerklæring for Insaver

Ditt personvern er viktig for Insaver og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Insaver skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.


Behandlingsansvarlig

Insaver AS, Inger Bang Lunds vei 4, 5059 Bergen, org.nr. 915 538 061, er hovedsakelig behandlingsansvarlig for behandlingen som utføres når du og din bedrift benytter våre tjenester, herunder når du oppretter en bruker eller underbruker.

I enkelte tilfeller vil Insaver være databehandler for bedriften som bruker vår tjeneste. Dette gjelder for eksempel for dokumentasjon som lastes opp av våre kunder i forbindelse med utforming av anbud.

Daglig leder i Insaver er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene som utføres av Insaver. Ansvaret for den daglige oppfølgningen av vår etterlevelse av personvernregelverket er delegert til vår personvernkoordinator.  

Dersom du har spørsmål knyttet til vår behandling av personopplysninger, kan du kontakte oss på post@insaver.no.  

Vår behandling av personopplysninger

Insaver behandler personopplysninger til følgende hovedformål:

*    For å etablere faste kundeforhold

*     For å kunne gi flere i en bedrift tilgang til samme bruker

*     For å kunne utarbeide anbud på visse typer forsikringer

*     For markedsføringsformål

Oppretting av bruker

For å kunne benytte vår tjeneste må du oppgi navn, e-post, telefonnummer og kundetype ved registrering av bruker. Insaver behandler disse personopplysningene på grunnlag av avtalen som inngås ved registrering.

Du kan også bli bedt om å legge inn navn og e-post på andre i din bedrift dersom du ønsker at disse skal få tilgang til å opprette anbud på vegne av bedriften. I slike tilfeller vil Insaver behandle personopplysningene på grunnlag av vår berettigede interesse i å kunne gi deg og din bedrift en så god tjeneste som mulig.

Utarbeidelse av anbud

I forbindelse med utarbeidelse av anbud for enkelte forsikringer behandler Insaver personopplysninger om din bedrifts ansatte. Personopplysninger som etterspørres er ansattes navn, fødsels- og personnummer, stilling, lønn og arbeidsførhetsgrad. For disse personopplysningene er Insaver databehandler idet vi behandler personopplysningene på vegne av bedriften som bruker vår tjeneste.  

Markedsføring

Insaver behandler personopplysninger om mottakere av nyhetsbrev på bakgrunn av samtykke. Hvis du har samtykket til å motta vårt nyhetsbrev, benytter vi ditt navn og din e-post for å kunne sende ut nyhetsbrev. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke ved å melde deg av tjenesten.

Insaver vil også behandle personopplysninger for å håndtere leads på bakgrunn av vår berettigede interesse i å markedsføre våre tjenester. Personopplysningene som behandles er navn, telefonnummer, e-post og stilling.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?[A1]

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har, for eksempel pålegger bokføringsloven oss å oppbevare regnskapsbilag i fem år.  

Videre vil vi slette personopplysninger om deg dersom du ber oss om det, med mindre vi har et rettslig grunnlag eller en lovpålagt plikt til å oppbevare personopplysningene videre.

Får andre tilgang til dine personopplysninger?

Insaver vil dele personopplysningene du og din bedrift legger inn om bedriftens ansatte med utvalgte forsikringsselskaper. Insaver deler denne informasjonen på grunnlag av databehandleravtalen som inngås ved bruk av vår tjeneste.

Utover dette vil vi ikke dele personopplysninger med andre virksomheter med mindre du samtykker til dette.

Bruk av databehandlere

Insaver inngår databehandleravtale med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.

Hvor lagres dine personopplysninger?

Personopplysninger som behandles av Insaver lagres på servere i Norge og Europa. Vi lagrer ikke personopplysninger i land utenfor EU/EØS.

Informasjonssikkerhet

Vi tar informasjonssikkerhet på alvor og har etablert nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysningers integritet, tilgjengelighet og integritet. Tilgangen til dine personopplysninger er begrenset til ansatte som har et tjenstlig behov for slik tilgang. Vi vil gi opplæring til ansatte og tredjeparter der det er relevant for å fremme bevissthet om våre retningslinjer og rutiner for personvern.

Rettigheter

Du har rett til innsyn, retting og sletting av personopplysninger i henhold til personvernlovgivningen. Videre har du på visse vilkår rett til begrensning av behandlingen og til å protestere. I tillegg har du rett til dataportabilitet.

Du kan til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger, med den følge at Insaver må slette personopplysninger som blir behandlet med grunnlag i samtykket.

Du har rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad, påvirker deg.

Spørsmål eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan rettes til post@insaver.no eller eventuelt per post til Lyderhornsveien 37, 5164 Laksevåg

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket, kan du rette en klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no).  

Endringer

Dersom vi foretar endringer i denne personvernerklæringen, vil endringene bli publisert på denne nettsiden 14 dager før de iverksettes.

Å hente inn tilbud på forsikring kan være tidkrevende. Med vår digitale anbudsportal setter du raskt opp tilbudsforespørsel og innhenter tilbud fra flere leverandører, helt kostnadsfritt.

Info
Om ossForsikringsselskaper
Kontakt
+ 47 413 71 950
post@insaver.no
Sosiale Meder
LinkedInFacebook