Aktuelt

Gruppelivsforsikring

Å miste en man er glad i kan være noe av det tøffeste et menneske går gjennom. Bekymringer for livet som må gå videre kan være mange. Som arbeidsgiver har du mulighet til å være en støtte for de etterlatte ved å lette økonomiske utfordringer.

Gruppelivsforsikring
16/6/2022

Hva er Gruppelivsforsikring

En Gruppelivsforsikring er en forsikring som gir en utbetaling til etterlatte (typisk ektefelle, samboer) ved død. Forsikringen kjøpes av bedriften, og det er bedriftens ansatte som er forsikret. En Gruppelivsforsikring kan opprettes for alle ansatte eller en gruppe ansatte i en bedrift. Gruppelivsforsikringen utbetales ved død uansett årsak, tid og sted.

Hvem kan være med i forsikringen

Det vanligste er å forsikre alle ansatte under 70 år (enkelte selskaper har en aldersgrense på 67år).

Man kan også velge å kun forsikre grupper av ansatte. For ansatte med ektefelle/samboer er det muligå utvide med en «medforsikring» slik at man får en utbetaling dersom ektefelle/samboer skulle falle fra. Gruppelivsforsikringen kan også utvides medet barnetillegg hvor barn vil få en direkte utbetaling. Aldersgrense for hvasom defineres som barn er normalt sett 21 år.

Hvor mye får man utbetalt med en gruppelivsforsikring

Det er bedriften selv som bestemmer hvor mye de etterlatte skal få i erstatning på en Gruppelivsforsikring. Normalt sett tar man utgangspunkt i folketrygdens grunnbeløp kalt G. Bedriften velger da antall G som skal utbetales ved dødsfall. Så dersom bedriften velger 10 G som sum og 1 G er satt til 100 000 vil etterlatte få utbetalt 1 000 000 ved død. Det er ingen egenandel på Gruppelivsforsikring, og erstatning betales direkte fra forsikringsselskap til etterlatte.

Hvorfor bør arbeidsgiver ha Gruppelivsforsikring forsine ansatte

Gruppeliv kan være den viktigste forsikringen du tilbyr dine ansatte. Som arbeidsgiver kan du bidra i en tung og vanskelig tid ved å ta bort noen av de økonomiske bekymringer for de etterlatte.

Gruppelivsforsikringen kan være med å sikre etterlattes evne til å betjene lån, beholde bolig og ellers gi økonomisk trygghet. Etterlatte kan få mulighet til å jobbe mindre og trygge barnas økonomi i oppveksten.

Viktig å tenke på

Før man henter inn tilbud er det viktig å oppdatere alle ansattlister slik at alle som skal være med i avtalen er inkludert. Bedriften må også huske på å melde inn nye ansatte fortløpende på avtalen, slik at alle ansatte er med. Dersom ansatte slutter i bedriften har de rett til å få tilbud om en fortsettelses forsikring. Dette innebærer at den ansatte har rett til å inngå en avtale på siden av bedriftens Gruppelivsforsikring privat. Selv om det er bedriften som inngår avtale og betaler premie, er det viktig å informere ansatte om at de vil få en skattefordel av Gruppelivsforsikringen som vil føre til økt skatt (man får tillagt sin andel av premie i inntekt).

Ønsker din bedrift tilbud på Gruppelivsforsikring så trykk her og motta tilbud fra flere leverandører.

Flere artikler

Å hente inn tilbud på forsikring kan være tidkrevende. Med vår digitale anbudsportal setter du raskt opp tilbudsforespørsel og innhenter tilbud fra flere leverandører, helt kostnadsfritt.

Info
Om ossForsikringsselskaper
Kontakt
+ 47 413 71 950
post@insaver.no
Sosiale Meder
LinkedInFacebook